Profail Sekolah

Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH SAINS KUBANG PASU

Kod Sekolah : KEA4068

Guru : 64 orang 

Kakitangan Sokongan : 21 orang

ENROLMEN MURID

TINGKATAN LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
SATU 83 82 165
DUA 74 76  150
TIGA 65  76  141
EMPAT 71 74  145
LIMA 72  76  148
JUMLAH 365 384 749

::::: Dikemaskini pada :  31 Julai 2023

ENROLMEN MURID PADA 31 DIS 2022

TINGKATAN LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
SATU
DUA
TIGA
EMPAT
LIMA
JUMLAH