AKADEMIK

1. Kelas Tambahan / Pemulihan / Pengayaan
2. Seminar Teknik Belajar
3. Seminar Teknik Menjawab Soalan
4. Kem Akademik
5. Perkampungan Ilmu
6. Perjumpaan Waris