Profail Sekolah

Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH SAINS KUBANG PASU

Kod Sekolah : KEA4068

Guru : 62 orang 

Kakitangan Sokongan : 24 orang

ENROLMEN PELAJAR

TINGKATAN PUTERA PUTERI JUMLAH
SATU 68 68 136
DUA 51 63 114
TIGA 48 50 98
EMPAT 67 83 150
LIMA 51 76 127
JUMLAH 285 340 625

Dikemaskini pada :  31 Julai 2021