Profail Sekolah

Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH SAINS KUBANG PASU

Kod Sekolah : KEA4068

Guru : 64 orang 

Kakitangan Sokongan : 22 orang

ENROLMEN PELAJAR

TINGKATAN PUTERA PUTERI JUMLAH
SATU 54 53 107
DUA 52 63 115
TIGA 48 50 98
EMPAT 67 77 144
LIMA 51 76 127
JUMLAH 272 319 591

Dikemaskini pada :  14 April 2021