Profail Sekolah

Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH SAINS KUBANG PASU

Kod Sekolah : KEA4068

Jumlah Guru : 68 orang

Kakitangan Sokongan : 21 orang

 

ENROLMEN PELAJAR

TINGKATAN PUTERA PUTERI JUMLAH
SATU 56 67 123
DUA 83 83 166
TIGA 68 65 133
EMPAT 56 70 126
LIMA 58 77 135
JUMLAH 321 362 683

Dikemaskini pada : 28 Februari 2017