Profail Sekolah

Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH SAINS KUBANG PASU

Kod Sekolah : KEA4068

Guru : 64 orang 

Kakitangan Sokongan : 22 orang

ENROLMEN PELAJAR

TINGKATAN PUTERA PUTERI JUMLAH
SATU 54 64 118
DUA 50 50 100
TIGA 65 68 133
EMPAT 51 76 127
LIMA 62 67 129
JUMLAH 282 325 607

Dikemaskini pada :  13 Oktober 2020