Kejohanan Olahraga Ke 11 Tahun 2020

Tarikh : 20 Feb 2020

Masa : 7:30 pagi

Tempat : Padang SMSKP