KEBENARAN KHAS PELAJAR

KELUAR KAWASAN SEKOLAH/ASRAMA PADA WAKTU BUKAN BBM/OUTING